Leggðu eins og meistari


E


Ósk um endurupptöku ákvörðunar um álagningu stöðvunarbrotagjalds

Endurupptaka (andmæli)

Ákvörðun um álagningu

Endurupptaka

(andmæli)

Mánaðarkort

Reglur, leiðbeiningar og upplýsingar 

Hægt er að sækja um langtímastæði undir Bílahús/Umsókn.

Eftir að mánaðargjöld eru greidd í fyrsta sinn er áskrifandi stofnaður í aðgangsstýringakerfi og áskrift virkjuð. Aðgangsstýringin byggir eingöngu á lestri af númeraplötum bifreiða með myndavélum (APNR).

Bílahúsin eru eingöngu fyrir bifreiðar í daglegri notkun, ekki eru teknar í geymslu bifreiðar, tjaldvagnar, kerrur og /eða fornbílar. Númeralausar bifreiðar og önnur ökutæki og eftirvagnar sem ekki er heimild fyrir verða tafarlaust fjarlægðar úr bílahúsinu á kostnað eiganda.

Bifreið sem lagt er ítrekað (þegar búið er að taka tillit til orlofa og veikinda og hvort viðkomandi sé íbúi) lengur en viku í bílahúsi telst ekki í daglegri notkun. Ef við nánari skoðun kemur í ljós að verið er að geyma bifreið í bílahúsinu er send aðvörun, ef hún dugar ekki er áskrift lokað og bifreið fjarlægð.

Mánaðarkorthafar hafa aðgang að húsinu allan sólarhringinn (í Ráðhúsi þarf sér aðgangskort til að opna húsið eftir lokun, hafa verður samband við húsverði Ráðhússins til að nálgast slík kort). Bilun í búnaði húsa sem verður til þess að korthafi komist ekki inn veitir ekki rétt til að leggja frítt í gjaldskylt stæði úti á götu.

Aðgangi að húsinu er stýrt með lestri númeraplatna og hægt er að skrá fleiri en eitt bílnúmer á áskrift en einungis einn getur verið inni í einu. Ef utanaðkomandi aðstæður leiða til þess að korthafar komast ekki inn/út á aðgangi sínu mun starfsmaður Bílastæðasjóðs leiðrétta aðgangsstýringuna. 

Öll misnotkun  telst uppsögn á samningi og er þá lokað fyrir áskriftina.  

Bílastæðasjóður ber ekki ábyrgð á tjóni, innbrotum eða skemmdarverkum á bifreiðum í bílahúsinu.

Bílastæðasjóður mun leggja sig fram um að á öllum tímum séu frátekin stæði fyrir mánaðarkorthafa. Bregðist það að einhverjum orsökum er það á ábyrgð bílstjóra að gera aðrar ráðstafanir t.d. vegna gjaldskyldra stæða.

Bílastæðasjóður áskilur sér rétt til að breyta þessum reglum ef þurfa þykir og skuldbindur korthafi sig til að fara eftir þeim reglum sem eru í gildi hverju sinni. 

Ekki er hægt að skipta um kennitölu á greiðanda og framselja bílastæði þannig á þriðja aðila, en heimilt er að skipta út nöfnum áskrifenda, upplýsingar þess efnis eru sendar á bilastaedasjodur@reykjavik.is. Þá þarf að koma fram nafn, símanúmer og bílnúmer þess áskrifenda sem á að loka fyrir og nafn, símanúmer og bílnúmer nýs áskrifenda. Ekki er hægt að afgreiða breytingar á áskrifendum í gegnum síma. 

Samningur

Samningur er gerður milli Bílastæðasjóðs og áskrifanda þar sem fram kemur m.a. nafn, kennitala, bílnúmer, símanúmer og netfang greiðanda. Greiðandi getur verið annar en sá sem nýtir áskriftina s.s. vinnuveitandi.

Greiðandi staðfestir að hafa lesið reglur þessar.

Greiðslumáti

Greitt er fyrirfram fyrir mánaðarkortin. Staðgreiða skal fyrstu greiðslu og að lágmarki greiddir 2 mánuðir og hlutfall af því sem eftir er af þeim mánuði sem samningur er gerður í. Greiðsluseðill er sendur í banka.

Uppsögn áskriftar

Hafi greiðsluseðill ekki verið greiddur 15 dögum eftir eindaga er aðgangi lokað. Hafi hann enn ekki verið greiddur 10 dögum síðar er litið svo á að áskriftinni hafi verið sagt upp og öðrum boðið stæðið. Hægt er að segja upp áskrift með pósti á bilastaedasjodur@reykjavik.is. Uppsögnin tekur þá frá og með næstu mánaðarmótum.

Öll misnotkun á áskrift telst uppsögn á samningi og er þá lokað fyrir og áskriftina. 

Mánaðarkorthafar hafa aðgang að húsinu allan sólarhringinn. Aðgangur að húsinu getur verið mismunandi eftir bílahúsum. Bilun í búnaði húsa sem verður til þess að korthafi komist ekki inn veitir ekki rétt til að leggja frítt í gjaldskylt stæði úti á götu.

Greiðendur eða áskrifendur geta hvenær sem er óskað eftir að bílnúmerum sé bætt á áskriftina. Hámark bílnúmera á hvern áskrifenda eru 3. Þegar hámarki er náð þarf að tilgreina bílnúmer sem á að loka fyrir ef bæta á við númeri. Tilkynna þarf breytingar með tölvupósti á bilastaedasjodur@reykjavik.is með góðum fyrirvara. Ekki er hægt að bæta við númeri í gegnum síma eða aðstoðarhnapp í bílahúsi. 

Reyni áskrifandi að fara út á bílnúmeri sem er ekki hefur verið tilkynnt um þarf hann að greiða fyrir í greiðsluvél sem skammtímanotandi. 

Nauðsynlegt er fyrir áskrifendur að láta vita þegar bifreið er seld til að komast hjá óþægindum þegar nýr eigandi nýtir sér bílahúsið.


17.2.2021


Reglur (leiðbeiningar og upplýsingar) varðandi mánaðarkort í bílahúsum. (eldri reglur)

Fyrir liggur samningur milli Bílastæðasjóðs og korthafa þar sem fram kemur nafn, kennitala, símanúmer og greiðslumáti.

Umsókn um bílastæði skal senda á bilastaedasjodur@bilastaedasjodur.is.

Greitt er fyrirfram fyrir mánaðarkortin. Staðgreiða skal fyrstu greiðslu (lágmark að greiddir sé 2 mánuðir og hlutfall af því sem eftir er af þeim mánuði sem samningur er gerður). Á samningi skal koma fram hvort áframhaldandi áskrift verði greidd með greiðsluseðli eða kreditkorti. Falli greiðsla niður vegna útrunnins greiðslukorts eða annarrar synjunar færist áskriftin sjálfkrafa yfir í greiðsluseðil.

Hafi greiðsluseðill ekki verið greiddur 15 dögum eftir eindaga er kortinu lokað. Hafi hann enn ekki verið greiddur 10 dögum síðar er litið svo á að áskriftinni hafi verið sagt upp og öðrum boðið stæðið. Hægt er að segja upp áskrift með pósti á bilastaedasjodur@bilastaedasjodur.is. Uppsögnin tekur þá gildi 15 dögum eftir næsta eindaga.

Mánaðargjöld eru ekki endurgreidd.

Við kaup á mánaðarkorti er greitt skilagjald vegna kortsins (1.000 kr.). Sé því skilað í nothæfu ástandi eftir notkun er skilagjaldið endurgreitt.

Bílahúsin eru eingöngu fyrir bifreiðar í daglegri notkun, ekki eru teknar til geymslu bifreiðar, tjaldvagnar, kerrur, fornbílar og annað slíkt. Númeralausar bifreiðar (og önnur ökutæki og eftirvagnar sem ekki er heimild fyrir) verða tafarlaust fjarlægðar úr bílahúsinu á kostnað eiganda.

Mánaðarkorthafar hafa aðgang að húsinu allan sólarhringinn (í Ráðhúsi þarf sér aðgangskort til að opna húsið eftir lokun, hafa verður samband við húsverði Ráðhússins til að nálgast slík kort). Bilun í búnaði húsa sem verður til þess að korthafi komist ekki inn veitir ekki rétt til að leggja frítt í gjaldskylt stæði úti á götu.

Aðgangi að húsinu er stýrt þannig að fara verður alltaf á víxl út og inn á kortinu, ekki er hægt að fara tvisvar í röð inn á sama kortinu án þess að aka út þess á milli. Ef hliðið er opið skal setja kort í lesarann nema bilun í búnaði sé þess eðlis að það sé ekki hægt. Ef utanaðkomandi aðstæður leiða til þess að korthafar komast ekki inn/út á korti sínu mun starfsmaður Bílastæðasjóðs leiðrétta aðgangsstýringuna. Ef reynt er að fara með tvær eða fleiri bifreiðar inn/út á sama kortinu telst það misnotkun á korti.

Öll misnotkun kortanna telst uppsögn á samningi og er þá lokað fyrir mánaðarkortið og áskriftina. Mánaðargjöld eru ekki endurgreidd í slíkum tilvikum.

Bílastæðasjóður ber ekki ábyrgð á tjóni, innbrotum eða skemmdarverkum á bifreiðum í bílahúsinu.

Bílastæðasjóður mun leggja sig fram um að á öllum tímum séu frátekin stæði fyrir mánaðarkorthafa. Bregðist það að einhverjum orsökum er það á ábyrgð bílstjóra að gera aðrar ráðstafanir t.d. vegna gjaldskyldra stæða.

Bílastæðasjóður áskilur sér rétt til að breyta þessum reglum ef þurfa þykir og skuldbindur korthafi sig til að fara eftir þeim reglum sem eru í gildi hverju sinni. Reglurnar má nálgast á vef Bílastæðasjóðs, www.bilastaedasjodur.is.

4.10.2010

Breyting 21.9.2012 (3. grein var breytt þannig að lámark fyrstu greiðslu var breytt úr 1 mánuði í 2 mánuði. Ástæðan er uppbygging áskriftakerfis okkar og að greitt er fyrir stæðin fyrirfram.)