Leggðu eins og meistari


E


Ósk um endurupptöku ákvörðunar um álagningu stöðvunarbrotagjalds

Endurupptaka (andmæli)

Ákvörðun um álagningu

Endurupptaka

(andmæli)

Algengar spurningar

Hver er munurinn á sektum og gjöldum?

Lögreglan sér um að sekta t.d. vegna hraða, ölvunar, keyrt yfir á rauðu ljósi og þessháttar. Brot er varða sektum eru talin upp í 94. og 95.grein umferðarlaga nr. 77/2019.

Gjöld eða stöðvunarbrotagjöld skiptast í aukastöðugjöld (ef ekki greitt fyrir gjaldskylt stæði, eru almennt nefndar "stöðumælasektir" en eru gjöld en ekki sektir) og stöðubrot.

Gjöld vegna stöðubrota tengjast stöðvun og/eða lagningu ökutækja, t.d. uppá gangstétt, á gangbraut, við vegamót, í stæði hreyfihamlaðra osfrv. Bæði lögregla og stöðuverðir sjá um eftirlit með stöðubrotum og þau eru talin upp í 28. og 29. gr. umferðarlaga nr. 77/2019 (o.v.) 

Í eldri umferðarlögum (nr. 50/1987) voru sektir við nokkrum brotum sem tengjast stöðvun og/eða lagningu bifreiða, t.d. fyrir innkeyrslu, brunahana og öfugt við akstursstefnu (þ.e. "á vegi má einungis stöðva ökutæki eða leggja því hægra megin"). Sú breyting varð 1.1.2020 að við þessum brotum er núna gjöld en ekki sektir. Sjá nánar lista yfir stöðubrot  hér.Má ég leggja fyrir innkeyrslunni minni?

Nei, skv. umferðarlögum nr. 50/1987 og nr. 77/2019 þá er það ekki heimilt. Umferðarlögin gera engan greinamun á hvort viðkomandi er eigandi innkeyrslunnar eða ekki, enginn er undanþeginn þessu ákvæði. Tvær breytingar urðu varðandi þetta ákvæði í umferðarlögum sem tóku gildi 1.1.2020, annarsvegar orðalag (sjá hér að neðan) og hinsvegar að ekki eru lengur sektir við þessari grein umferðarlaganna heldur gjald. Nokkur tilvik hafa komið upp þar sem fólk telur sér heimilt að leggja í innkeyrslu af því að stæði inná lóð sé ekki nógu stórt eða hlið ekki nógu breytt. Það er ekki til nein ein lausn í slíkum tilvikum og undir hverjum og einum komið hvað vill gera en það eru helst starfsmenn Byggingarfulltrúa eða Skipulagsfulltrúa sem geta svarað betur hvaða leiðir eru færar eða heimilar í hverju tilviki fyrir sig. 

 

29.gr. umferðarlaga nr. 77/2019

Sérstakar reglur um bann við stöðvun eða lagningu ökutækis…..

Eigi má leggja ökutæki:

…að hluta eða í heild fyrir framan innkeyrslu að húsi eða lóð,

 

28.gr. umferðarlaga nr. 50/1987 

(fallið úr gildi) ….þar sem ekið er að eða frá húsi eða lóð eða þannig að torveldi akstur þangað eða þaðan,


Er hægt að færa álagningu á milli aðila?

Álagning stöðvunarbrotagjalds miðast við skráðan eiganda/umráðamann skv. ökutækjaskrá og er Bílastæðasjóði óheimilt að færa kröfu á milli aðila. Aðrir en skráðir eigendur/umráðamenn geta greitt álagningu í bönkum, sparisjóðum og heimabanka. Álagningin er greidd í heimabanka  með því að velja Greiðslur -> Greiðsluseðlar og slá inn kröfunúmer sem birtist neðst á álagningarseðilinum. Mikilvægt er að kennitölu greiðanda sé ekki breytt heldur skal kröfunúmer slegið inn eins og það birtist á seðlinum.

 

Ég gat ekki hringt inn til að skrá mig í stæði.

Notandi símastæða er ekki undanskilinn greiðslu stöðugjalds þó þjónustan sé ekki aðgengileg af einhverjum ástæðum, heldur ber honum þá að nýta aðra greiðslumöguleika til greiðslu stöðugjalds.

 

Eru atvinnubílar (t.d. sendibílar) undanþegnir gjaldskyldu við lestun og losun þeirra?

Ekkert í lögum segir að undanskilja beri sendibílstjóra frá gjaldtöku fyrir afnot af stöðumælareit og ekki er heimilt að leggja sendibílum þar sem almennt er bannað að leggja bifreiðum.

 

Í 26. mgr. 3. gr. umferðarlaga segir að lagning ökutækis telst "staða ökutækis, með eða án ökumanns, lengur en þarf til að hleypa farþegum inn eða út, lesta það eða losa". Þessi málsgrein hefur verið notuð sem rök fyrir því að heimilt sé leggja bifreiðum sem verið er að lesta/losa á öllum stöðubrotum en vakin er athygli á því að í 28. og 29. grein umferðarlaganna þar sem er talað um að eigi má stöðva ökutæki eða leggja (gangstétt, á gangbraut eða í minna en 5 metra fjarlægð, á vegamótum eða í minna en 5 metra frá næstu brún akbrautar á þvervegi, í stæði hreyfihamlaðra o.s.frv.) á skilgreiningin um lagningu ökutækis ekki við.