Leggðu eins og meistari


E


Ósk um endurupptöku ákvörðunar um álagningu stöðvunarbrotagjalds

Endurupptaka (andmæli)

Ákvörðun um álagningu

Endurupptaka

(andmæli)

Stöðubrot

Ný umferðarlög tóku gildi 1. janúar 2020, lög nr. 77/2019. Skv. þeim má setja gjald vegna eftirfarandi stöðubrota: 


Banni við stöðvun eða lagningu ökutækis sem gefið er til kynna með umferðarmerki, bannað að leggja ökutæki (c liður 1.mgr. 109.gr) (B21.11)

Banni við stöðvun eða lagningu ökutækis sem gefið er til kynna með umferðarmerki, bannað að stöðva ökutæki (c liður 1.mgr. 109.gr ) (B24.11)

Banni við stöðvun eða lagningu ökutækis sem gefið er til kynna með umferðarmerki, mörk svæðis þar sem heimild til að leggja ökutæki er takmörkuð  ( c liður 1.mgr. 109.gr) (B.22.11)

                                                                                          

Eigi má stöðva ökutæki eða leggja því á gangbraut eða innan 5 metra frá henni (a liður 1.mgr. 29.gr. ) (D02.11)

Eigi má stöðva ökutæki eða leggja því á vegamótum eða innan 5 metra frá næstu brún akbrautar á þvervegi (b liður 1.mgr. 29.gr.)

Að undanskildum þeim ökutækjum sem stæði eru ætluð er bannað að stöðva eða leggja ökutæki á biðstöð hópbifreiða innan 15 metra frá merki (b liður 2.mgr. 29.gr.) (D09.21)

Að undanskildum þeim ökutækjum sem stæði eru ætluð er bannað að stöðva eða leggja ökutæki á merktu stæði fyrir ökutæki fatlaðs fólks (a liður 2.mgr. 29.gr.) (D01.21 og D01.11 með undirmerki J11.11)                

Eigi má stöðva vélknúið ökutæki eða leggja því á stöðum sem ekki eru ætlaðir fyrir umferð slíkra ökutækja, svo sem gangstétt, göngustíg, göngugötu, hjólarein eða hjólastíg nema annað sé ákveðið, sbr. 1. mgr. 84. gr. Sama á við um umferðareyjar, grassvæði og aðra svipaða staði.  (3.mgr. 28.gr.)

Annað skv. 84. gr. og 1. mgr 86. gr. (d og e liður 1. mgr.  109.gr. )

Að undanskildum þeim ökutækjum sem stæði eru ætluð er bannað að stöðva eða leggja ökutæki  á merktu stæði fyrir leigubifreið, vörubifreið eða hópbifreið (c liður 2.mgr. 29.gr.) (D09-11-leigubifreið)

Vélknúnum ökutækjum má ekki leggja í vistgötu nema á merktum stæðum. (2. mgr 9.gr.) (D14.11)

 Á vegi má einungis stöðva ökutæki eða leggja því hægra megin. Þar sem einstefnuakstur er má þó setja aðrar reglur, sbr. 1. mgr. 84. gr  (2.mgr 28.gr. )

                                              

Eigi má stöðva ökutæki eða leggja því þannig að skyggi á umferðarmerki eða umferðarljós (c liður 1.mgr. 29.gr. )

Eigi má stöðva ökutæki eða leggja því í veggöngum, undir brú eða á brú, nema sérstaklega sé ráð fyrir því gert (d liður 1.mgr.  29.gr. )

Eigi má stöðva ökutæki eða leggja því í eða við blindhæð eða beygju eða annars staðar þar sem vegsýn er skert (e liður 1.mgr.  29.gr.)

Eigi má stöðva ökutæki eða leggja því þar sem akbraut er skipt í akreinar með óbrotinni mið- eða deililínu milli akreina eða svo nálægt slíkri línu að torveldi akstur inn á rétta akrein (f liður 1.mgr. 29.gr. )

Eigi má stöðva ökutæki eða leggja því á hringtorgi (g liður 1.mgr.  29.gr.)

                                              

Að undanskildum þeim ökutækjum sem stæði eru ætluð er bannað að stöðva eða leggja ökutæki  á merktu stæði fyrir leigubifreið, vörubifreið eða hópbifreið (c liður 2.mgr. 29.gr.) (D01.32-vörubifreið)

Að undanskildum þeim ökutækjum sem stæði eru ætluð er bannað að stöðva eða leggja ökutæki  á merktu stæði fyrir leigubifreið, vörubifreið eða hópbifreið (c liður 2.mgr. 29.gr.) (D01.31-hópbifreið)

Að undanskildum þeim ökutækjum sem stæði eru ætluð er bannað að stöðva eða leggja ökutæki á merktu stæði ætluðu bifreið til rafhleðslu (d liður 2.mgr. 29.gr.) (D01.34)

Að undanskildum þeim ökutækjum sem stæði eru ætluð er bannað að stöðva eða leggja ökutæki á merktu stæði ætluðu lögreglu ( e liður 2.mgr. 29.gr. )

Að undanskildum þeim ökutækjum sem stæði eru ætluð er bannað að stöðva eða leggja ökutæki á merktu stæði ætluðu sjúkrabifreið (e liður 2.mgr. 29.gr.) (D01.37)

Að undanskildum þeim ökutækjum sem stæði eru ætluð er bannað að stöðva eða leggja ökutæki á merktu stæði ætluðu reiðhjóli (f liður 2.mgr. 29.gr.) (D01.41)

Að undanskildum þeim ökutækjum sem stæði eru ætluð er bannað að stöðva eða leggja ökutæki á merktu stæði ætluðu bifhjóli (g liður 2.mgr.  29.gr.)

Að undanskildum þeim ökutækjum sem stæði eru ætluð er bannað að stöðva eða leggja ökutæki á merktu stæði ætluðu fólksbifreiðum  (h liður 2.mgr.  29.gr.) (D01.33)

                                              

                                              

Eigi má leggja ökutæki að hluta eða í heild fyrir framan innkeyrslu að húsi eða lóð (a liður 3.mgr. 29.gr.)

Eigi má leggja ökutæki við hlið ökutækis sem stendur við brún akbrautar, annars en reiðhjóls eða létts bifhjóls  ( b liður 3.mgr. 29.gr.)

Eigi má leggja ökutæki í snúningshaus botnlangagötu (c liður 3.mgr. 29.gr.)

Eigi má leggja ökutæki þannig að hindri aðgang að öðru ökutæki eða færslu þess af staðnum (d liður 3.mgr.  29.gr.)

Eigi má leggja ökutæki við vatnshana slökkviliðs (e liður 3.mgr.  29.gr.)

                                              

Veghaldari eða eftir atvikum landeigandi getur, að höfðu samráði við lögreglu, bannað stöðu eftirvagna, báta, húsbíla og annarra svipaðra tækja á götum og almennum bifreiðastæðum sem þykja valda óþægindum, óþrifnaði eða hættu.  (4. mgr 29. gr.)